Zásady na ochranu osobních údajů společnosti PayU

Účelem těchto zásad na ochranu osobních údajů je poskytnout vám informace, jak společnost PayU shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, když využíváte naše webové stránky, softwarové aplikace („aplikace“) a/nebo platební platformy („platformy“).

1. PŘEDSTAVENÍ PAYU. JAK FUNGUJÍ TYTO ZÁSADY NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je předat Vám informace o tom, jak společnost PayU shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, když zrovna používáte naše internetové stránky nebo platební platformy (dále jen „platformy“). Týká se to všech osobních údajů, které společnosti PayU poskytujete prostřednictvím těchto internetových stránek, například když nám zasíláte Vaše osobní údaje prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, který slouží k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a odpovědět Vám na otázky, které se týkají námi nabízených služeb.

 

Formulace „PayU“, „my“ nebo „naše“ (a jim podobné), které objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů, označují společnost PayU S.A., která sídlí v Poznani (Polsko), tedy subjekt, který nese odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů.

 

Naše kompletní údaje: PayU S.A. se sídlem v Poznani (Polsko), 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, registrovaná pod daňovým informačním číslem NIP 779-23-08-495, státní platební instituce pod dohledem polské Komise pro finanční dohled, zapsaná do Rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012.

 

PayU je správcem Vašich osobních údajů. To znamená, že neseme odpovědnost za bezpečné používání Vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony – zejména v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) – a v některých případech v souladu se smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli.

 

Prosíme Vás, abyste se seznámili s obsahem těchto Zásad ochrany osobních údajů a s dalšími informacemi, které se týkají služeb poskytovaných společností PayU. Budete-li mít nějakou otázku, neváhejte se na nás obrátit.

2. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O SVÁS SHROMAŽĎUJEME?

„Osobní údaje“ značí jakékoliv údaje související s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou. V závislosti na tom, kdo jste (např. obchodník, zákazník, držitel platební karty, spotřebitel, dodavatel nebo obchodní partner) a jakým způsobem s námi komunikujete (např. po telefonu, online nebo osobně), můžeme shromažďovat, využívat, přijímat, ukládat, analyzovat, spojovat, přenášet nebo jinak zpracovávat různé kategorie osobních údajů.

 

Níže je uvedena tabulka uvádějící kategorie osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat:

 

Kategorie osobních údajů Zahrnující např. následující údaje
Údaje o identitě a přihlašovací údaje k účtu Celé jméno, titul, identifikační číslo a vaše datum narození.
Kontaktní údaje Telefonní čísla, poštovní adresa, země, e-mail a zvolená fakturační adresa.
Finanční informace Informace o bankovním účtu, informace o debetních nebo kreditních kartách.
Údaje o platbách (transakční údaje) Čísla osobních účtů, jméno na kreditní kartě, název a identifikační údaje obchodníka, datum a částka transakce a další údaje poskytnuté přímo vámi, bankami nebo obchodníky.
Údaje o využívání a technické informace IP adresy, typ a verze prohlížečů, operační systémy, nastavené časové pásmo, geolokační informace, obsah a sekce navštívené na našich webových stránkách, aplikacích nebo platformě, a data a časy návštěv webových stránek, aplikací, platformy, použitá trasa.
Informace o úvěrech a půjčkách Finanční informace (např. kreditní skóre) a informace o příjmech (např. pracovní smlouva).
Marketingové a komunikační informace Komunikace s podporou služeb zákazníkům, údaje o chování (shromažďované např. pomocí cookies), informace o reklamních akcích, průzkumech, propagačních kampaních a záznamech o vašem rozhodnutí přihlásit se k přijímání marketingových materiálů nebo jejich odhlášení.

 

Dále můžeme shromažďovat, využívat a/nebo sdílet neosobní údaje nebo anonymizované údaje, jako jsou např. statistické nebo demografické údaje.

 

V zásadě neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů o vás (jako jsou např. informace o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Můžeme ovšem shromažďovat citlivé kategorie osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat určité služby nebo produkty, například naše úvěrové či půjčkové služby, a v takových případech vždy zajistíme využívání takových osobních údajů v souladu s platnými zákony.

 

Pokud naše webové stránky nebo aplikace obsahují odkazy na externí webové stránky, zásuvné moduly a aplikace (včetně cookies, sledovacích technologií a aplikací externích poskytovatelů reklamních služeb), je důležité, abyste chápali, že klepnutím na tyto odkazy nebo povolením takových spojení můžete povolit využívání nebo sdílení údajů o vás třetím stranám. Společnost PayU nemá kontrolu nad takovými externími webovými stránkami a neodpovídá za zpracovávání osobních údajů z jejich strany.

3. JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

To, jak shromažďujeme osobní údaje, závisí na následujících obecnějších situacích:  

 

 1. Pokud osobní údaje obdržíme nebo shromáždíme přímo od vás 

Osobní údaje můžete shromažďovat přímo od vás různými způsoby na našich webových stránkách, aplikacích, platformách nebo nabídkách produktů nebo služeb. Například nám můžete poskytnout své osobní údaje, když: 

 

 • nám dáte své kontaktní údaje, abychom vás mohli kontaktovat ohledně našich služeb a produktů; 
 • uzavřete smlouvu nebo nám potvrzujete svou identitu (ať už jde o ověření e-mailem, telefonem nebo elektronicky); 
 • zažádáte o naše produkty nebo služby přímo nás nebo prostřednictvím námi určeného dodavatele (jako jsou tržiště nebo poskytovatelé úvěrů), nebo si u nás aktivujete účet; 
 • naskenujete QR kód, který od vás vyžaduje, abyste nám poskytli své osobní údaje za účelem zpracování vaší platby ve prospěch některého z našich obchodníků, nebo když používáte některý z našich vlastních platebních produktů; 
 • jste vyzváni, abyste nám poskytli své kontaktní a platební údaje na našich webových obchodních/platebních stránkách či prostřednictvím podobných kanálů; 
 • se účastníte soutěže, propagační akce nebo průzkumu nebo když požádáte, abychom vám zaslali marketingové materiály;  
 • nám odešlete žádost o podporu prostřednictvím některého z našich center zákaznické podpory, nebo  
 • vstoupíte a používáte naše webové stránky, aplikace a platformy. Podrobnější informace jsou uvedeny v našich zásadách o používání cookies.  

  

2. Pokud získáme osobní údaje od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů  

 

V rozsahu, v jakém to připouští platná legislativa, získáváme osobní údaje od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů, včetně následujících případů: 

 

 • od našich obchodníků, platebních partnerů a finančních institucí. Například obchodník vám může nabízet různé způsoby úhrady za jeho zboží nebo služby (kreditní nebo debetní či hybridní karta, bezhotovostní převod (EFT), elektronická peněženka, mobilní měna, věrnostní kredity) a úhrada by byla připsána na bankovní účet obchodníka vedený autorizovanou finanční institucí. V takových situacích odpovídají za vaše osobní údaje obchodníci, platební partneři a finanční instituce, ale my můžeme takové osobní údaje shromažďovat, aby se příslušná platební transakce mohla uskutečnit. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady na ochranu osobních údajů takových třetích stran, kde je uvedeno, jak zpracovávají vaše osobní údaje. 
 • ze sociálních platforem a sítí, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas. Podle svých nastavení na příslušné sociální síti, pokud se například rozhodnete spojit svůj účet na sociální síti s produktem PayU, některé informace z vašeho účtu na dané sociální síti nám budou sdíleny (což může zahrnovat informace, které jsou součástí vašeho profilu); 
 • od finančních institucí a agentur pro boj proti podvodům za účelem provedení analýzy nebo posouzení případných podvodů a rizik. Například před tím, než vám poskytneme služby, zboží nebo finanční prostředky (pokud je to relevantní), provádíme kontroly za účelem zamezování podvodům a praní špinavých peněz a za účelem ověření vaší identity. Tyto kontroly vyžadují, abychom o vás shromažďovali údaje; 
 • od třetích stran, které s námi mají uzavřené smlouvy o poskytování podpory při našich obchodních operacích;  
 • z veřejných zdrojů, a to jak z veřejně dostupných zdrojů (např. databáze CEIDG), tak ze zdrojů vyžadujících vaši autorizaci (např. služba přenosu vašich údajů z aplikace mObywatel) v souladu s platnými zákony ve vaší zemi;   
 • od kreditních ověřovacích institucí, úvěrových kanceláří nebo bank v souladu s platnou legislativou. Pokud například PayU nabízí úvěrové a půjčkové produkty ve vaší zemi, určité kreditní ověřovací instituce nebo kanceláře nám o vás poskytnou určité informace za účelem provedení kreditní kontroly či posouzení kreditu, nebo 
 • od třetích stran v rámci skupiny společností, do které náleží PayU, včetně jejích partnerských společností a poboček, a to v souladu s platnou legislativou. 

4. JAKÝ JE LEGISLATIVNÍ PODKLAD, Z NĚHOŽ VYCHÁZÍME PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje zpracováváme pouze v případě, pokud k tomu máme platný právní důvod. Nejčastěji využíváme vaše osobní údaje, když:

 

 • je to nutné ke zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s plněním smlouvy, kterou s vámi máme přímo nebo nepřímo uzavřenou;

 

 • je to nutné pro naše  legitimní zájmy  (nebo legitimní zájmy třetí strany).  Dbáme na to, aby vaše základní práva nebyla přepsána našimi legitimními zájmy;

 

 • využíváme vaše osobní informace ke splnění našich zákonných povinností, například zajištěním, že využíváme vaše osobní údaje ke splnění požadavků legislativy proti uplácení a praní špinavých peněz.

 

Pokud to od nás vyžaduje platná legislativa, můžeme se snažit získat váš výslovný souhlas.

 

V některých zemích mohou být další legislativní důvody pro zpracování osobních údajů. To závisí na platné legislativě a na vám nabízených produktech a službách.

5. ÚČELY, PRO NĚŽ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Ověření, prokázání identity a autorizace vašeho používání našich výrobků a služeb

 

K provedení „analýzy našeho zákazníka“ a posouzení rizik za účelem ověření identity a autorizace vašeho používání našich produktů nebo služeb podle toho, zda jste obchodník, zákazník či spotřebitel, a podle vámi vybrané služby nebo produktu. Druhy obvykle vyžadovaných osobních údajů jsou identita, kontaktní údaje a finanční informace. To je nutné k tomu, aby mohla PayU posoudit vaši žádost dle smlouvy, a nezbytné ke splnění našich legislativních povinností dle určitých zákonů.

 

 1. Ke zpracování transakcích provedených přes naše platformy

 

Druhy osobních údajů, které vyžadujeme k poskytnutí produktu nebo služby, a právní základ, závisí na konkrétní platební metodě zpřístupněné společností PayU ve vaší zemi.

 

Společnost PayU nabízí více typů mezinárodních a místních platebních metod, které podléhají podmínkám poskytování služeb konkrétního produktu (smlouvám) a legislativním povinnostem. Když například PayU nabízí zpracování platby kartou jako agregátor plateb na platformě, PayU zpracovává osobní údaje obdržené od obchodníků, jako jsou transakční údaje, a pokud je platba provedena kartou (údaje o držiteli karty a jméno na kartě) za účelem dokončení vaší platby obchodníkovi za účelem nákupu produktu nebo služby. V některých případech určité platební transakce vyžadují, abyste poskytli osobní údaje přímo nám na naší platformě; v takovém případě je účelem zpracování vaší platby naší stranou.

 

 1. K ochraně našeho podniku a k zajištění dodržování legislativních předpisů

 

Zpracováváme osobní údaje za účelem plnění požadavků platných zákonů, předpisů, norem, pravidel, směrnic a požadavků finančních institucí, které musí PayU dodržovat. To zahrnuje následující:

 

 • ověření identity a validování plateb ke zmírnění rizik krádeže identity a podvodu a k ochraně před těmito riziky. Za tímto účelem může společnost PayU shromažďovat některé vaše osobní a neosobní údaje přímo, nebo jí mohou být předávány obchodníky. Společnost PayU bude využívat tyto osobní údaje k zadávání do systémů PayU na ochranu proti podvodům k takové validaci a tyto údaje zde zůstávají pro budoucí použití a křížovou kontrolu z hlediska informací požadovaných k validování plateb;

 

 • konzultování a oznamování vašich osobních údajů a chování z hlediska finančních závazků legálně vytvořeným střediskům posuzování úvěrových, finančních a obchodních rizik a rizik v poskytování služeb či jiným finančním institucím dle platné legislativy;

 

 • ověření vaší identity a porovnání vašich údajů k ověření správnosti za účelem plnění ohlašovacích povinností dle platné legislativy nebo pravidel finančního systému;

 

 • zpracování vašich osobních údajů, pokud uplatníte své právo odmítnout provedené nákupy, nebo pokud je vaše transakce např. předmětem platebního sporu nebo předmětem vrácení peněz u vaší finanční instituce, a

 

 • zpracování vašich osobních údajů k zajištění zachování provozu našeho podniku a řádné obnově provozu našich webových stránek, aplikací, platforem, služeb a produktů po havárii nebo zásahu vyšší moci.

 

 1. Správa našeho vztahu s vámi

 

Pokud nás kontaktujete nebo nám jinak poskytnete své kontaktní údaje (například zaregistrováním nebo vyplněním dotazníkového formuláře na našich webových stránkách, nebo na základě vaší žádosti o podporu nebo přihlášením se k přijímání zpráv o stavu služby nebo bezpečnostních výstrah a upozornění na případné podvody), můžeme vaše osobní údaje zpracovávat:

 

 • k tomu, abychom vás informovali o vašich produktech a službách u nás a o změnách těchto produktů nebo služeb a o jakýchkoliv souvisejících právních dokumentech;

 

 • k oznamování veškerých přerušení v poskytování služeb nebo produktů;

 

 • k tomu, abychom vás požádali o poskytnutí informací, jak můžeme zlepšit nebo rozvíjet služby nebo produkty, nebo za účelem jiné efektivní komunikace s vámi;

 

 • k poskytování servisní podpory a řešení problémů, nebo abychom vás kontaktovali nebo vám zasílali oznámení související konkrétně se službami nebo produkty, které vám nabízíme;

 

 • k využívání vašich osobních informací ve zprávách o transakcích nebo zprávách na ochranu před podvody (nebo v obou zprávách) v rámci plnění naší smlouvy. Máte možnost zrušit odebírání takových zpráv v souladu s podmínkami naší smlouvy. Před zrušením odběru takových zpráv se nejprve poraďte se svým finančním týmem.

 

 1. K tomu, abychom vám nabízeli naše produkty a služby, jakož i související služby

 

Můžeme využívat osobní údaje k tomu, abychom nabízeli naše produkty a služby, a abychom vás informovali o událostech, nabídkách, sponzorovaných akcích, marketingových programech a podobných marketingových kampaních. Viz kapitolu 7

 

 1. K provádění výzkumu a rozvoji a zdokonalování našich produktů a služeb

 

Můžeme využívat osobní údaje, které shromažďujeme:

 

 • za účelem výzkumu a důkladného poznání tržních trendů a potřeb a za účelem rozvije nebo inovování našich technologií, produktů a služeb ke splnění takových tržních trendů a potřeb. Můžeme využívat postupy strojového učení a umělé inteligence k provádění výzkumu za účelem dosažení takového poznání;

 

 • k analyzování využívání našich webových stránek, aplikací, produktů a služeb návštěvníky v souladu s těmito zásadami na ochranu osobních údajů a našimi zásadami o používání cookies;

 

 • ke zlepšení a uzpůsobení vztahů mezi našimi obchodníky a zákazníky na míru;

 

 • k tomu, abychom obchodníkům poskytovali statistické informace a zprávy na základě údajů, které od nich obdržíme;

 

 • k využívání vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony a předpisy tak, abychom mohli poskytovat úvěrové analýzy a související úvěrové služby.

6. KOMU PŘEDÁVÁME NEBO S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Můžeme sdílet osobní údaje s interními třetími stranami, což jsou třetí strany ze skupiny společností, ke které PayU náleží. Můžeme předávat vaše osobní údaje těmto společnostem za účelem:
  • poskytování podpůrných služeb a technických služeb těmto interním třetím stranám a k přijímání některých těchto služeb od nich;
  • přispívání k výzkumu, analyzování dat a studií ke zlepšování produktů a služeb poskytovaných společností PayU, resp. jinými interními třetími stranami.

 

 

 • Můžeme sdílet vaše osobní údaje s externími třetími stranami, jako např.:
  • s obchodníky v souladu s našimi smlouvami o poskytování služeb (označovanými i jako naše všeobecné obchodní podmínky nebo smlouvy). Například pro zpracování platby kartou musíme sdílet informace o kreditní kartě zákazníka s obchodníkem, k němuž se platba vztahuje. Pokud nakupujete zboží nebo služby prostřednictvím služeb PayU, můžeme také poskytovat obchodníkovi fakturační adresu vaší kreditní karty za účelem podpory v dokončení individuální platební transakce.
  • s autorizovanými finančními institucemi a bankovními partnery, s nimiž společně vytváříme a nabízíme produkty a služby. V závislosti na typu platby zvoleném zákazníkem, plátcem nebo kupujícím bude společnost PayU sdílet informace s finančními institucemi, které validují a zpracovávají každý platební prostředek k příslušnému schválení, validaci a vyrovnání. To znamená, že vaše osobní údaje mohou být shromažďovány vydávajícími finančními institucemi pro platební prostředky, přijímajícími finančními institucemi, sítěmi zpracování plateb, franšízami společností, jako např. Visa, MasterCard.
  • online tržiště, která s námi spolupracují, pokud je získávání osobních údajů těmito subjekty odůvodněno zákonem, např. v souvislosti s povinností identifikovat nebo ověřovat uživatele online platforem 
  • s úvěrovými firmami a poskytovateli úvěrových služeb a k provádění oprávněných kontrol kreditního skóre za účelem stanovení způsobilosti k úvěru v přesné shodě se zákonem.
  • se smluvními poskytovateli služeb nebo prodejci, kteří nám poskytují podporu v našich obchodních operacích.
  • se společnostmi, s nimiž se plánujeme sloučit, nebo se společnostmi, s nimiž plánujeme akvizici, a v takovém případě budeme vyžadovat, aby nová sloučená nebo akviziční organizace dodržovala plně tyto zásady z hlediska vašich osobních údajů.
  • na požadavek soudních orgánů, vládních úředníků, agentur na ochranu proti podvodům nebo jiných stran, když jsme k tomu vázáni dle zákona (např. úřední obsílkou, soudním nařízením nebo podobným právním úkonem).
  • s mezinárodními organizacemi, s nimiž jsme uzavřeli partnerství za účelem nabídky a/nebo vývoje produktů a služeb, při dodržení požadavků těchto zásad nebo platných legislativních předpisů.

 

Společnost PayU učiní veškerá přiměřená opatřena, aby bylo zajištěno, že každá třetí strana zapojená do zpracovávání vašich osobních údajů měla zavedené požadované organizační a technické ochrany, včetně potřebných smluv o zpracování a přenosu dat, pokud je to nutné. Pokud to vyžaduje platná legislativa, můžeme vám poskytnout seznam našich dílčích správců nebo dodavatelů, pokud se na nás obrátíte na této adrese

7. MARKETING

Společnost PayU vám může zasílat marketingová sdělení, například pokud:

 

 • jste si od nás vyžádali více informací;
 • jste nám poskytli vaše kontaktní údaje za účelem zasílání obsahu nebo sdělení, včetně například námi prováděných výzkumných zpráv, informačních dokumentů nebo studií;
 • jste si předplatili služby nebo produkty od společnosti PayU, nebo
 • jste se zúčastnili propagační kampaně, nabídky, průzkumu nebo věrnostního programu a poskytli nám kontaktní údaje za účelem účasti v takové aktivitě. Společnost PayU může organizovat tyto marketingové aktivity přímo nebo prostřednictvím reklamních agentur.

 

Provádění takových marketingových aktivit podléhá platné legislativě v zemi, ve které marketingová a komunikační činnost probíhá. Vedeme si registr marketingových a komunikačních osobních údajů, který využíváme. Máte právo odhlásit se z odběru takových marketingových materiálů a sdělení klepnutím na odkaz Odhlásit obsažený v takových marketingových sděleních PayU.

 

V závislosti na platné legislativě v zemi místní pobočky PayU se od vás může požadovat odhlášení ještě před tím, než obdržíte jakákoliv marketingová sdělení od společnosti PayU.

 

Společnost PayU může také využívat marketingové a komunikační osobní údaje za účelem zdokonalení a uzpůsobení obsahu našich marketingových nabídek, propagačních akcí a reklamy, které by vás mohly zajímat.

8. COOKIES A PODOBNÉ METODY

Společnost PayU využívá cookies, webové signály a podobné metody („cookies“), když vstoupíte na naše webové stránky nebo aplikace.

 

Cookie je malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků (číslic a písmen). Zde (naše zásady používání cookies pro webové stránky nebo aplikace, ze které čtete tyto zásady na ochranu osobních údajů) popisujeme způsob využívání cookies na každé naší příslušné webové stránce nebo aplikaci, a vaše možnosti výběru jako návštěvníka každé příslušné webové stránky nebo aplikace.

9. MEZINÁRODNÍ PŘENOS ÚDAJŮ

Jsme součástí skupiny společností s globální působností.

 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány buď v místě v zemi, kde pracujete nebo bydlíte, nebo v jiné zemi, ve které my nebo náš schválený nezávislý poskytovatel služeb působíme v souladu s platnou legislativou. V případě přenosu vašich osobních údajů mimo evropský hospodářský prostor nebo mimo jinou zemi, která omezuje přenos osobních údajů, se řídíme smluvní ustanovení nařízení Komise EU nebo jiné přenosové mechanismy splňující místní předpisy, jako je např. souhlas, aby byla zajištěna přiměřená nebo stejná úroveň ochrany vašich osobních údajů, jaká je poskytována v zemi původu.

10. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost PayU může uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili. Uchovávání osobních údajů ze strany společnosti PayU je určeno při uvážení dodržení právních (smluvní nebo legislativou stanovené požadavky), účetních a ohlašovacích požadavků. Příklady mohou být zamezování podvodům nebo praní špinavých peněz, boj s korupcí a s financováním terorismu.

 

Společnost PayU také zohledňuje dočasná omezení stanovená obchodní legislativou nebo předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i jiných relevantních zákonech v různých zemích, v nichž společnost PayU poskytuje své služby.

11. JAKÁ JSOU VAŠE INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA?

Ujišťujeme, že můžete uplatňovat svá individuální práva na ochranu osobních údajů dle platné legislativy na ochranu soukromí a osobních údajů. To znamená, že společnost PayU se snaží poskytovat přiměřenou podporu při řešení žádostí od jednotlivých osob z hlediska zpracovávání osobních údajů a práva na přístup k osobním údajům, jejich odstraňování, mazání, úpravě nebo stáhnutí souhlasu s jejich zpracováním.

 

V závislosti na platné legislativě ve vaší zemi můžete mít dle zákona na ochranu osobních údajů určitá práva. Například dle nařízení GDPR můžete uplatňovat následující práva:

 

 • přístup k vašim osobním údajům (práva na přístup): máte právo zeptat se nás, zda zpracováváme osobní údaje související s vámi, a můžete nás požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které o vás zpracováváme (dle požadavků platné legislativy).
 • opravení nebo upravení vašich osobních údajů: můžete nás požádat, abychom opravili nebo změnili nepřesné osobní údaje, které o vás zpracováváme.
 • smazání vašich osobních údajů: za určitých okolností nás můžete požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou již potřebné k účelům, pro které jsme je shromáždili (při dodržení místních právních povinností týkajících se uchovávání osobních údajů).
 • stažení souhlasu: můžete stáhnout souhlas se zpracováváním, který jste nám udělili, a zamezit dalšímu zpracování, pokud již neexistuje právní podklad (včetně legitimních zájmů) pro zpracovávání vašich osobních údajů.
 • omezení zpracovávání vašich osobních údajů: za určitých okolností můžete požádat, aby byly některé osobní údaje označeny jako údaje s omezeným zpracováním, jako např. odmítnutí zpracovávání vašich osobních údajů na základě našich legitimních zájmů.
 • požadavek přenositelnosti údajů: můžete nás požádat o přenos vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, třetí straně ve strojově čitelné podobě.
 • odmítnutí automatického rozhodování, včetně profilování, pokud pro vás tato rozhodnutí vytváří právní účinky.
 • podání stížnosti: můžete podat stížnost na naše zpracovávání vašich osobních údajů u úřadu na ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného úřadu ve vaší zemi. V evropském hospodářském prostoru (EHP) naleznete kontaktní údaje na svůj národní úřad na ochranu osobních údajů online zde https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, odešlete nám svou žádost zde. Tato práva jsou v určitých situacích omezena, jako například v situaci, kdy od nás zákon vyžaduje zpracovávání vašich osobních údajů, a to může omezovat vaši možnost používat některé naše produkty a služby.

12. ZABEZPEČENÍ: JAK CHRÁNÍME A UKLÁDÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro společnost PayU důležité. Společnost PayU přijímá právní, technické a organizační opatření, která považuje za nezbytná za účelem zachování důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů, s to s ohledem na příslušné povinnosti a výjimky dle platné legislativy.

 

Navíc společnost PayU dodržuje standardy odvětví zprostředkování plateb týkající se ochrany údajů o platebních kartách. Každá místní pobočka je pravidelně předmětem auditu za účelem zachování nejvyšší úrovně bezpečnostní certifikace z hlediska údajů platebních karet výboru pro zabezpečovací standardy (PCI).

 

Společnost PayU pravidelně přezkoumává své zásady týkající se shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich osobních údajů, včetně opatření fyzického zabezpečení, aby se zamezilo úpravám, ztrátě, prohlížení a využívání vašich osobních údajů nebo podvodnému či neoprávněnému přístupu k nim.

 

Společnost PayU má zavedené postupy pro řešení porušení ochrany osobních údajů a oznámí vám a každému relevantnímu regulačnímu úřadu každé porušení ochrany v případech, kdy jste k tomu vázáni ze zákona.

13. NEZLETILÉ OSOBY

Bez předchozího souhlasu rodičů nebo opatrovníků nezletilé osoby společnost PayU svévolně ani aktivně neshromažďuje, nevyužívá ani nepředává osobní údaje nezletilých osob při dodržení minimální věkové hranice dle příslušné legislativy.

 

Služby společnosti PayU nejsou navrženy ani určeny k tomu, aby lákaly nezletilé osoby.

 

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje nezletilé osoby bez předchozího souhlasu rodičů nebo opatrovníků, učiníme kroky k co nejdřívějšímu odstranění těchto údajů.

14. ZMĚNY ZÁSAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE POVINNOST OZNAMOVÁNÍ ZMĚN

Tyto globální zásady na ochranu osobních údajů jsou předmětem změn. Aktuálně platná verze těchto globálních zásad na ochranu osobních údajů je zveřejněna na našich webových stránkách.

 

Tato verze byla naposledy změněna dne 15 dubna 2024. 

 

Veškeré změny těchto zásad na ochranu osobních údajů vám oznamujeme jejich zveřejněním na našich webových stránkách. Tyto zásady na ochranu osobních údajů můžete vytisknout nebo uložit po stažení kopie pomocí svého prohlížeče.

 

Veškeré globální podmínky na ochranu osobních PayU údajů vyžadované dle platné legislativy jsou k dispozici zde.

Je velmi důležité, aby byly veškeré osobní údaje, které o vás uchováváme, aktuální a správné. Informujte nás laskavě o veškerých změnách vašich osobních údajů.

15. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zde jsou naše kontaktní údaje: PayU S.A., Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polsko, kontaktní formulář.

 

Společnost PayU určila globálního manažera pro zajištění soukromí (CPO) a manažera pro ochranu osobních údajů (DPO) – Karolina Miksa. Můžete nás kontaktovat na této adrese.

6