PayU funkce tokenizace pro online platby

V tokenizované transakci jsou citlivá data nahrazena netajnými daty. V platebním průmyslu se tokenizace využívá k ochraně osobních finančních informací uživatelů tím, že jsou nahrazeny jedinečnou řadou čísel.

Dodržování předpisů a bezpečnost všech vašich online plateb

Tokenizace hraje klíčovou roli při posilování online plateb a ochraně údajů o platebních kartách uživatele. Tokenizace chrání platební údaje několika způsoby, například uchováváním citlivých údajů a kryptografickou kontrolou, což zajišťuje, že neautorizovaná strana nemůže odhalit původní PAN (Primární číslo účtu), které je spojeno s vygenerovaným tokenem, a další. 

 

 

Úložiště tokenů

V tokenizované transakci obchodník nikdy nedostane k dispozici skutečné platební údaje zákazníka. Místo toho, když zákazník platí, jsou údaje odeslány do příslušného úložiště tokenů poskytovatele a vráceny ve formě jedinečného „tokenu“, který identifikuje zákazníka obchodníkovi. Příště, když zákazník něco koupí od obchodníka, je použit stejný token, aniž by měl obchodník zodpovědnost za údaje zákazníka. 

Mnoho druhů platebních poskytovatelů může provozovat úložiště tokenů, pokud splňují požadovanou úroveň souladu s PCI-DSS. PayU je certifikovaným procesorem úrovně 1 PCI-DSS, což nám umožňuje nabídnout obchodníkům jednotné, platformně nezávislé řešení tokenizace. Většina obchodníků PayU využívá naši technologii tokenizace k omezení rozsahu a rizika PCI. 

Jak funguje tokenizace?

Prozkoumejte grafiku níže, abyste viděli, jak PayU řešení tokenizace chrání obchodníky i digitální spotřebitele.
tokanization

Využívání síly síťových tokenů 

 

Díky spolupráci s hlavními společnostmi v oblasti platebních karet je PayU schopné nabídnout obchodníkům výhody síťových tokenů (kromě již nasazeného procesu tokenizace). Síťové tokeny jsou generovány prostřednictvím služeb tokenizace nabízených hlavními sítěmi platebních karet. 

  

I když mají podobný koncept jako naše stávající tokenizace, co odlišuje síťové tokeny, je to, že umožňují zpracování plateb bez zveřejnění skutečných údajů o kartě nakupujícího. Síťové tokeny nabízejí vyšší míru schválení ve srovnání s platbami prováděnými bez síťových tokenů, kromě toho také zlepšují bezpečnost a zkušenost z procesu placení. 

  

Z hlediska dodržování předpisů dávají síťové tokeny obchodníkům možnost spravovat stav síťového tokenu a případně ho pozastavit, a umožňují snazší přijetí standardů síťového tokenu EMVCo s minimálními dalšími integracemi. 

Objevte více funkcí zabezpečení plateb

Podívejte se, jak může platební řešení PayU pomoci udržet plynulé a bezpečné globální platby.

Tokenizace – Nejčastější dotazy (5)

Co je tokenizace?

Tokenizace se odkazuje na přeměnu citlivých dat do nepřečitelnýchtokenů„, které mají za cíl chránit a zabezpečit původní informace.

Co je tokenizace dat?

Podobně jako šifrování dat a jako vedlejší produkt kryptografie, v některých případech je tokenizace dat nevratná poté, co byla původní informace tokenizována. To znamená, že tokeny jsou v případě jakéhokoliv úniku dat zcela bezpečné, protože již nejsou čitelné.

Co je síťová tokenizace?

Síťová tokenizace je proces přeměny citlivých dat platební karty na necitlivá data reprezentovaná tokenem, který lze použít (v některých případech i znovu použít) pro platební transakce. Tuto technologii poskytují platební poskytovatelé jako PayU a platební karty jako Visa a Mastercard.

Co je tokenizace v platebním systému?

Tokenizace může mít různé využití v závislosti na způsobu, jakým jsou používány. V online platebním systému a e-commerce se tokenizace využívá k zabezpečení citlivých údajů o platební kartě a platebních transakcí pro karty uložené v systému nebo platformě. Pro každou transakci jsou generovány tokeny, které jsou unikátní pro každého držitele karty.

Co znamená selhání tokenizace karty?

Selhání tokenizace karty znamená, že systém nedokázal vytvořit token pro informace o kartě, buď proto, že karta vypršela, nebo (v závislosti na konkrétním případě) systém narazil na chybu. Vzhledem k tomu, že tokeny se používají pro transakce s kartou uloženou v systému (jak jednorázové, tak opakující se platby), jedním běžným případem selhání tokenizace může být situace, kdy zákazník provede počáteční platbu a mezi tím vyprší platnost jeho karty a jeho platební údaje nebyly aktualizovány.

6