Principy ochrany osobních údajů

Jádro našeho přístupu k ochraně soukromí a osobních údajů. Tyto principy vedou naši organizaci na každém kroku při spravování jejích údajů a jejího růstu jako globálního poskytovatele platebních a finančních služeb.

6