Přeshraniční platby

Nabízíme mezinárodní platební řešení, která umožňují komplexní služby na zahraničních e-commerce trzích.

  • PayU | Hub

    PayU | Hub je globální online platební řešení, které vám umožňuje začít přijímat místní platby na mnoha trzích s jednou integrací: Asie, Evropa, Střední východ, Afrika a Latinská Amerika.

  • Mezinárodní platební metody

    Při expanzi obchodníků na nové evropské trhy nabízíme také přístup k desítkám alternativních místních platebních metod, které společně s platebními kartami zajišťují komplexní pokrytí daného trhu.

  • Vyplácení v mezinárodní měně (ICP)

    ICP je řešení určené pro obchodníky působící na mezinárodních trzích, kteří chtějí přijímat výplaty v jiné měně, než je měna transakce.

6