V České republice už online nakupuje 57 % populace

V České republice nakupuje online už přes 6 milionů uživatelů, což odpovídá 57% rozšíření internetového obchodování v celé populaci. Údaj vychází z nejnovější zprávy globálního elektronického obchodu společnosti PayU s názvem The Next Frontier.

Praha, 28. duben 2021 – V České republice nakupuje online už přes 6 milionů uživatelů, což odpovídá 57% rozšíření internetového obchodování v celé populaci. Je to díky tomu, že Česká republika má jednu z nejvyšších penetrací internetu (81 %). Údaj vychází z nejnovější zprávy globálního elektronického obchodu společnosti PayU s názvem The Next Frontier.

 

PayU zpráva odhaluje, které trhy jsou nejslibnější pro začínající lídry v oblasti elektronického obchodování v roce 2021 a dále. Mezi její zjištění patří i velké výdaje spotřebitelů v letošním roce ve čtyřech odvětvích internetového obchodování: móda, krása, vzdělávání a digitální zboží na rychle rostoucích trzích, které byly často přehlíženy ve prospěch tradičnějších západních trhů.

 

Ve srovnání je pouze jedna země z 19, která má lepší hodnoty než Česká republika. Je to Chile s 84% ​​penetrací internetu a 59% penetrací online obchodování. Všech ostatních 17 zemí má ve srovnání s Českou republikou nižší hodnoty. Nejnižší ze všech je Keňa s penetrací online obchodu 25 %.

Česká republika má také jeden z nejvyšších potenciálů růstu v mnoha online odvětvích. Mezi ta nejsilnější patří móda. Předpověď tržeb v online nakupování módy pro rok 2021 je 1,13 miliardy USD pro celý český trh. To je téměř stejné číslo jako v Rumunsku, které je počtem obyvatel téměř dvakrát větší zemí.

6