Fyzická identifikace

Průběh fyzické identifikace se řídí AML zákonem dané země. V případě, že je právní subjekt registrovaný v Čechách, na Slovensku nebo v Maďarsku, použijte postupy uvedené níže. V ostatních případech nás kontaktujte.

Fyzická identifikace v Čechách

 

Dle zákona č. 253/2008 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz) je společnost PayU povinna provést identifikaci všech svých klientů, kterým je poskytována platební služba PayU.

 

Proto se na Vás obracíme s žádostí o provedení identifikace: prostřednictvím služby Czech POINT (Varianta A) nebo u notáře (varianta B) nebo na níže uvedené adrese Heureka Shopping s.r.o. v Liberci (varianta C)

 

K identifikaci právnické osoby se musí dostavit osoba oprávněná jednat za společnost na základě výpisu z obchodního rejstříku.

 

V případě, že za společnost jednají dva nebo více jednatelů společně je nutné, aby se k identifikaci dostavily všechny tyto osoby.

 

S sebou si přineste:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • originál nebo ověřenou kopii plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele, pokud zastupujete právnickou osobu na základě plné moci,
 • originál výpisu z obchodního rejstříku, pokud zastupujete právnickou osobu, (je možné jej stáhnout elektronicky na adrese http://portal.justice.cz v levé části „Veřejný rejstřík“), k identifikaci zahraniční právnické osoby přineste sebou také výpis z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce v anglickém jazyce,
 • pro Variantu A přineste sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Czech POINT provádí identifikaci do svého formuláře.
 • Pro Variantu B doporučujeme vzít s sebou i formulář pro zprostředkovanou identifikaci ze stránek Ministerstva financí, podle něhož může notář identifikaci provádět, formulář nicméně nevyplňujte. Notář provede identifikaci bezodkladně.
 • Pro Variantu C předvyplněný identifikační formulář pro právnickou nebo fyzickou osobu (podle toho zda máte strukturu společnosti, nebo jste fyzická osoba podnikatel).
 • K dokumentům přidejte vyplněné a podepsané Prohlášení o politicky exponované osobě, pokud jste fyzická osoba, nebo Prohlášení o skutečném majiteli společnosti, pokud jste právnická osoba. Tyto formuláře pouze vyplňte, vytiskněte a podepište, není nutné je nechávat nijak ověřovat.

 

Varianta A

 

Varianta A – zprostředkovaná identifikace prostřednictvím služby Czech POINT

 

K osobní identifikaci se můžete dostavit na následující adresy:

 

Seznam pošt poskytující služby Czech POINT naleznete zde.

 

Správní poplatek za vydání veřejné listiny je stanoven na 200,- Kč.

 

Kam zaslat identifikaci:

 

Dokumenty prosím zašlete na adresu:

 

PayU S.A., Na strži 61a, Praha 4, PSČ 140 00.

 

 

Varianta B

 

Varianta B – zprostředkovaná identifikace prostřednictvím notáře

 

rovedení identifikace je ze strany notářů zpoplatněno. Dle položky „T“ notářského tarifu je za sepsání veřejné listiny o identifikaci stanoven poplatek ve výši 1.000,-Kč.

 

Kam zaslat identifikaci:

 

Dokumenty prosím zašlete na adresu:

 

PayU S.A., Na strži 61a, Praha 4, PSČ 140 00.

 

 

Varianta C

 

Varianta C – osobní identifikace v Heureka Group a.s. v Liberci

 

K osobní identifikaci se můžete dostavit na následující adresu:

 

Heureka Group a.s. (Heureka.cz), Palác Millenium – 4. patro, Rumunská 655/9, Liberec 4, 460 01

 

Kam zaslat identifikaci:

Dokumenty není nutné nikam zasílat, po identifikaci si je rovnou převezmeme.

 

 

Fyzická identifikace na Slovensku

 

Fyzická identifikace obchodníka s právní entitou na Slovensku probíha prostřednictvím třetí strany (společnost Dropick). V případě zájmu kontaktujte svého obchodního zástupce, případně podporu.

 

 

Fyzická identifikace v Maďarsku

 

Obchodník s právní entitou v Maďarsku musí pro fyzickou identifikaci PayU doručit:

 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku
 • Verifikační platbu
 • Naskenovaný platný doklad totožnosti živnostníka případně jednatelů, pokud datum narození není v obchodním rejstříku
 • Dokumenty, které potvrzují, kdo je skutečným vlastníkem (v obchodním rejstříku, v některých případech přijímáme prohlášení obchodníka)
6