Zpětné zaúčtování platby neboli chargeback:

Představte si následující situaci. Koupili jste si značkovou kabelku, ale dorazil vám padělek. A prodejce nijak nereaguje na vaše zprávy, případně dokonce zcela zrušil svůj e-shop. I v tomto případě můžete své peníze získat zpět. Řešením je zpětné za

Zpětné zaúčtování platby neboli chargeback: o co se jedná a v čem může pomoct?

Představte si následující situaci. Koupili jste si značkovou kabelku, ale dorazil vám padělek. A prodejce nijak nereaguje na vaše zprávy, případně dokonce zcela zrušil svůj e-shop. I v tomto případě můžete své peníze získat zpět. Řešením je zpětné zaúčtování platby (neboli chargeback).

Co je chargeback 

Jako chargeback (česky zpětné zaúčtování) se označuje proces, při kterém držitel platební karty reklamuje transakci zúčtovanou u obchodníka prostřednictvím svého vydavatele platební karty. 

Mezi hlavní důvody takové reklamace lze zařadit zejména situace, kdy dojde k:

  • neposkytnutí služby,
  • záměny zboží nebo služby
  • či neobdržení zboží nebo služby. 

Ke zpětnému zaúčtování může docházet také v případě, kdy je na vině duplicitně zaúčtovaná transakce. 

Chargeback je tedy ve své podstatě reklamací zboží či služby. Rozdíl ale spočívá v tom, že tuto reklamaci zákazník neuplatňuje vůči prodejnímu místu, ale vůči bance. Ke zpětnému zaúčtování se zpravidla přistupuje tehdy, když klasická reklamace podaná u obchodníka selže, nebo když z rozumných důvodů není možná. 

Chargeback se vztahuje jen na platby kartou

To je důležité zdůraznit. Zpětné zaúčtování tedy nelze žádat při platbě na dobírku nebo využití bankovního převodu. Pokud takový způsob platby využijete, a poté vám dorazí například již zmíněný padělek, chargeback žádat nemůžete a je třeba se obrátit na policii.

Chargeback je služba zřízená karetními asociacemi. Všechny banky a vydavatelé karet (v ČR nejčastěji VISA a MasterCard) mají povinnost chargeback nabízet každému, kdo platí jejich kartou. Za tuto službu zároveň nic neplatíte. 

Příklady situací, kdy chargeback využít

  • Při výběru peněz z bankomatu vám bankomat nevydal peníze, částka se ale z účtu odečetla.
  • Zboží z e-shopu vám nedorazilo a e-shop byl zrušen. Prodejce není možné nijak kontaktovat.
  • Místo značkové kabelky vám přišel padělek a prodejce reklamaci odmítá. 
  • Při ubytování na dovolené si hotel strhne další částku, o které nemáte žádné informace. Na vaše dotazy vám neodpovídá. 
  • Obchodník si strhl částku v jiné měně. 

Jak dlouho trvá vyřízení zpětného zaúčtování platby

To záleží na tom, zda se jednalo o autorizovanou, nebo neautorizovanou platbu. 

Situace je snadnější u neautorizovaných plateb. Banka v takovém případě platbu stornuje a peníze vám obvykle vrátí prakticky ihned. Následně nejspíš ještě budete muset vyměnit svou platební kartu, aby nedošlo k jejímu dalšímu zneužití.

Pokud se jedná o chargeback u autorizované platby, je situace složitější a vyřízení se může protáhnout i na několik týdnů. Nejdříve budete muset dodat veškeré důležité podklady, aby vaše banka mohla oslovit příslušnou kartovou asociaci. Zde žádost o chargeback předá bance obchodníka. Ta následně bude ověřovat, zda jste opravdu v právu a celou záležitost bude řešit také se samotným obchodníkem. Poté se rozhodne, zda transakci opravdu stornuje a peníze vám vrátí. 

6