Barometr finanční prosperity

Tato zpráva prokazuje, že koncept prosperity znamená něco jiného pro jednotlivce na různých trzích. Odhalili jsme názory na to, co to znamená prosperovat, a podívali jsme se na to, jak přístup k různým finančním službám ovlivňuje tyto názory.

Pochopení vnímání prosperity

Jak jsme zjistili, globální dopad naší práce vyžaduje, abychom neustále zvedali laťku v oblasti finanční inkluze a vzdělávání. Pomocí technologií dneška a zítřka můžeme skutečně vytvořit svět bez finančních hranic, ve kterém může prosperovat každý.

Hlavní zjištění

Více než 75 % respondentů se domnívá, že finanční služby mohou pomoci lidem plánovat budoucí prosperitu.

60 % respondentů cítí, že jim finanční služby již pomohly stát se více prosperujícími.

50 % zkoumaných osob se domnívá, že nemůžete prosperovat bez přístupu k finančním službám.

Pro více než 30 % respondentů je ‚„zdraví přátel a rodiny“ klíčové pro „prosperitu“.

Pouze 25 % respondentů cítí, že pro prosperitu je nezbytné „být bohatý“.

Téměř jedna desetina respondentů prohlásila, že nemá přístup k žádné významné finanční službě.

Výsledky průzkumu

Globální mapa prosperity

Kliknutím na zemi získáte další informace o tom, jak obyvatelstvo vnímá přístup k finančním službám a prosperitě
6